Çocuğunuzun Yeteneklerini Keşfedin! Egitbilim Gelişim Merkezi İlgi Yetenek Analiz Testi

Okul Öncesi ve ilkokul İlgi ve Yetenek Analiz Testi!

İlgi-Yetenek Analiz Testi, öğrencilerin ilgi duydukları alan veya alanları belirlemek amacıyla, çoklu zekâ kuramı çerçevesinde belirlenmiş 8 farklı alana göre çocuğu değerlendiren bir ilgi ve yetenek testidir.

Gardner'ın Çoklu Zekâ Kuramına göre; her bireyde doğuştan gelen sekiz farklı zekâ alanı vardır. Bu zeka alanlarından bir ya da birkaçı daha baskın olabileceği gibi, bir ya da birkaçı da düşük düzeyde olabilir.

İdeal olan ise, bu zeka alanlarının hepsinin belli bir düzeyde yüksek olmasıdır.

Gardner'a göre bu zekâ alanları, yaşantılar ve öğrenme yoluyla şekillenmekte ve gelişmektedir. Dolayısıyla, bir bireyde düşük düzeyde belirlenen bir zekâ alanında gerçekleştirilecek etkinlikler ve düzenlenecek yaşantılarla bu zeka alanında da bireyin gelişimi sağlanabilir.

Bununla birlikte bir bireyde, yüksek düzeyde gözlenen baskın zeka alanında, bireyin bu alanla ilgili yeteneklerinin gelişmiş ya da yüksek düzeyde olabileceği sonucuna varılmaktadır.

Gardner zekâ alanlarını;

 • Sözel-Dilsel Zekâ
 • İçsel Zekâ
 • Bedensel-Kinestetik Zekâ
 • Görsel-Uzamsal Zekâ
 • Matematiksel Zekâ
 • Kişiler arası Sosyal Zekâ
 • Müzik Zekâ
 • Doğal Zeka olarak gruplandırmıştır.

TEST SONUÇLARI SİZE HANGİ FAYDALARI SAĞLAR:

 • Çocuğunuzu daha iyi tanıyacaksınız.
 • Hangi özelliklere sahip olduğunu,
 • Nelere ilgi duyduğunu,
 • Hangi yeteneklerinin olduğunu,
 • Var olan yeteneklerini ve ilgilerini geliştirmek için neler yapabileceğinizi bileceksiniz.
 • Hangi alanda gelişime destek ihtiyacı duyduğunu öğreneceksiniz.
 • Ona birşey öğretmek istediğinizde, hangi yolla ve nasıl öğrettiğinizde daha iyi anlayabileceğini öğreneceksiniz.

UYGULAMA:

Test 64 farklı görselden oluşmaktadır. Çocukların, bu resimler bu içerisinden kendi ilgi duyduğu, tercih ettiği alana uygun olarak iki farklı resim arasından seçim yapması beklenir.

Her resim bir zekâ alanını temsil eder. Bu test her çocuk için bireysel olarak uygulanır. Testle birlikte, anne-baba ya da öğretmen gözlem formları da değerlendirme sürecine katılır.

DEĞERLENDİRİLME:

Test uygulama süreci tamamlandıktan sonra, eğer öğretmen ve veli gözlem formu varsa üç ölçme aracından, öğretmen ya da veli gözlem formlarından biri yoksa iki ölçme aracından elde edilen puanların ağırlıklı ortalamaları alınarak öğrencinin baskın zeka alanları ve geliştirilmesi gereken zeka alanları belirlenir.

RAPORLAMA:

 • Uygulamadan elde edilen sonuçlar raporlaştırılır. Raporda;
 • Öğrencinin tüm zekâ alanları gelişim düzeyleri
 • Baskın zekâ alan ya da alanları
 • Baskın zekâ alanına göre özellikleri
 • En iyi öğrenme yolları
 • Hangi meslek alanlarına daha fazla yeterliğinin olduğu
 • Yeterliğinin olduğu alanlardaki becerileri desteklemek için yapılabilecek etkinlikler
 • Geliştirilmesi gereken zekâ alan ya da alanları
 • Geliştirilmesi gereken zekâ alanlarını geliştirebilmek için yapılabilecek etkinlikler
 • yer almaktadır.

UYGULAMANIN ZAMANI:

Yetenek Analiz Testinin uygulanması için herhangi bir zaman sınırlaması yoktur. Bu uygulamanın öğrenciye ilk uygulamadan en az 6 ay sonra tekrar uygulanması önerilir.

UYGULAMA SÜRESİ:

Test uygulaması, sonuçların raporlanması ve sonucun açıklanması ile birlikte yaklaşık bir saattir.

UYGULAMA BİÇİMİ:

Her çocuk için bireysel uygulanır. Anne ya da babanın da en az birinin mutlaka bulunması gerekir.


Detaylar

 • Fırsatın Son Kullanma Tarihi: 29.05.2022
 • İşletmeden Perakende satış fişinizi veya Faturanızı alabilirsiniz.
 • Dilediğiniz kadar kupon satabilir, kullanabilir ve hediye edebilirsiniz.
 • Test uygulama saatleri Hafta için 10:00-18:00 Hafta Sonu 10:00 - 18:00 arsında yapılmaktadır.
 • Test uygulama yaş aralığı 04-10 yaştır.
 • İşletmeden Perakende satış fişinizi veya Faturanızı alabilirsiniz.
 • Dilediğiniz kadar kupon satabilir, kullanabilir ve hediye edebilirsiniz.
 • Test uygulama saatleri Hafta için 10:00-18:00 Hafta Sonu 10:00 - 18:00 arsında yapılmaktadır.
 • Test uygulama yaş aralığı 04-10 yaştır.